Leerkrachten

Terry Lambregts heeft in 2004 de verkorte Pabo afgerond en na een jaar rondreizen en les geven aan haar eigen twee kinderen heeft ze 10 jaar les gegeven op een basisschool op Terschelling. Ze heeft vooral gewerkt met groep 5 en 6 en ze was drie jaar lang de leerkracht van een plusklas voor kinderen van alle basisscholen op het eiland die wat meer uitdaging nodig hadden. Ze was ook de techniekcoordinator voor twee scholen en heeft diverse keren techniekweken georganiseerd voor alle basisschool leerlingen van Terschelling. In 2015 is ze naar de UK verhuisd om samen met haar Engelse man Mike een nieuw leven op te bouwen en nu werkt ze als invalleerkracht op diverse scholen en geeft ze Franse les op basisscholen. Daarnaast werkt ze als invalkracht in de zorg en ze probeert haar inmiddels volwassen kinderen in Nederland natuurlijk zo vaak mogelijk te zien. Terry geeft les aan groep 5 t/m 8.

Karen Rogers heeft in 2002 haar Pabo diploma behaald en heeft op diverse basisscholen in Schagen lesgegeven. Vervolgens is zij Engels gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar studie heeft zij een jaar in Manchester gewoond. Na afgestudeerd te zijn, heeft zij zich in 2009 permanent in Engeland gevestigd. Zij woont nu in Chester met haar man Craig en drie kinderen. Karen geeft samen met juf Anke les aan groep 3 en 4.

Anke Bosmans komt uit België en woont met haar drie kinderen (8,12 en 15) in the Wirral. Ze spreekt thuis meestal Vlaams en is juffrouw in het lager onderwijs op de Engelse school. Ze kennen Anke in Engeland ook als Madame Bosmans omdat ze al 15 jaar Frans geeft op verschillende scholen, en dat doet ze heel graag. Anke heeft vier jaar op de Nederlandse school gewerkt en na enkele jaren er tussenuit, is ze met veel plezier terug in klasje 3/4 begonnen, samen met juf Karen. In haar vrije tijd gaat ze graag lopen, wandelen of fietsen. Ze houdt ook van koken.

Monique Kay heeft in 2009 de universitaire studie Orthopedagogiek afgerond en is na een jaar in Nederland gewerkt te hebben als Orthopedagoog in 2010 verhuisd naar Engeland om zich bij haar Britse partner te vestigen. Daar is zij getrouwd en woont nu met haar man en twee kinderen in Chorley. In Engeland heeft zij de afgelopen 8 jaar in het onderwijs gewerkt. Het eerste jaar in het reguliere basisonderwijs en de daaropvolgende jaren in het speciale basisonderwijs. Monique geeft les aan groep 0, 1 en 2.