Leerkrachten

Nelleke Marcus is in 2012 verhuisd naar Prenton (Wirral) met haar man en drie kinderen. Daarvoor gaf ze als gekwalificeerd docent les op verschillende basisscholen in Nederland, onder andere in Amsterdam, Amersfoort en Groningen. Ze begon met lesgeven op een international school in Uganda. Toen Nelleke daar werkte, werd er in Kampala een Nederlandse school opgestart. Er werd begonnen met een bovenbouwklasje, waar Nelleke de eerste juf van was. Op onze Nederlandse school gaf zij tot voor kort les aan de middenbouw, groep 3, 4 en 5, en heeft ze nu een rol als coordinator tussen de leerkrachten en het bestuur. 

Karen Rogers heeft in 2002 haar Pabo diploma behaald en heeft op diverse basisscholen in Schagen lesgegeven. Vervolgens is zij Engels gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar studie heeft zij een jaar in Manchester gewoond. Na afgestudeerd te zijn, heeft zij zich in 2009 permanent in Engeland gevestigd. Zij woont nu in Chester met haar man Craig en drie kinderen. Karen geeft les aan groep 3 en 4.

Annemarie Hurst-Van Veldhuizen is in 2012 verhuisd naar Standish (Wigan) met haar man. Daarvoor heeft ze in Engeland gewerkt als lerares Engels als buitenlandse taal. In Nederland heeft ze in 2011 haar studie Lerarenopleiding Engels afgerond en toen nog een jaar gewerkt als lerares Engels aan een middelbare school in Ermelo, waarna ze trouwde en verhuisde naar Engeland. Ze woont nu in Leyland met haar man en twee dochters, Elena en Amy. Annemarie geeft les aan de bovenbouw, groep 5, 6, 7 en 8.

Monique Kay heeft in 2009 de universitaire studie Orthopedagogiek afgerond en is na een jaar in Nederland gewerkt te hebben als Orthopedagoog in 2010 verhuisd naar Engeland om zich bij haar Britse partner te vestigen. Daar is zij getrouwd en woont nu met haar man en twee kinderen in Chorley. In Engeland heeft zij de afgelopen 8 jaar in het onderwijs gewerkt. Het eerste jaar in het reguliere basisonderwijs en de daaropvolgende jaren in het speciale basisonderwijs. Monique geeft les aan groep 0, 1 en 2.