Welkom bij de Nederlandse Taal & Cultuurschool de Luchtballon in Chester

De Luchtballon is een Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) school voor 4 tot 14-jarigen die affiniteit hebben met Nederland/Belgie en de Nederlandse taal al actief of passief beheersen. Het doel is dat de kinderen op school Nederlands leren lezen, spreken en schrijven en hun woordenschat vergroten. Naast de aandacht voor taal wordt er ook aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische cultuur en tradities, zoals Koningsdag en Sinterklaas. De school is gevestigd in Chester (in het Noord-Westen van Engeland). Er wordt lesgegeven op zaterdagochtend 9.15-12.30 uur. 

Onze leerlingen hebben vaak een Nederlandse of Vlaamse ouder, en vaak nog familie in Nederland of Belgie. De meeste kinderen zijn in Engeland geboren en blijven hier misschien altijd wel wonen, en anderen zijn hier tijdelijk voordat ze naar een ander land doorreizen of zelfs terug naar Nederland gaan en daar in het schoolsysteem willen instappen. Met onze school hopen we kinderen kennis mee te kunnen geven die ze tijdens latere avonturen goed kunnen gebruiken.


working hard in classleren via de PC

Onze School

Onze school volgt het Nederlandse school curriculum en maakt gebruik van Nederlandse lesmaterialen. Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB: www.stichtingnob.nl). Dit betekent dat onze school wordt bezocht door de Nederlandse Onderwijsinspectie. Het laatste inspectieraport toont aan dat onze school een dikke voldoende krijgt. Het schoolinspectieraport is op aanvraag verkrijgbaar via het bestuur. 

Dit schooljaar hebben we ongeveer 20 leerlingen, die onderwezen worden door 6 leerkrachten. Het onderwijs wordt gegeven volgens een uitgewerkt leerplan. De school heeft een eigen Nederlandse bibliotheek, waar kinderen elke week boeken uit kunnen kiezen.Voor meer informatie over onze school kan je de schoolgids van vorig jaar (zie rechts) raadplegen. De schoolgids van dit jaar komt zo snel mogelijk.

 

leren bij juf Hennekeeven pauze

 

Nederlandse taal

In de kleuterklas (groep 1 en 2) werken we met de taalmethode 'Ik en Ko'. In groep 3 werken we met de taalmethode 'Veilig leren lezen'. In groep 4 tot en met groep 8 gebruiken we de methode 'Staal' waarbij we ook gebruik maken van het digitale aanbod. Kinderen kunnen zo zelfstandig met de lesstof in de ICT suite aan de slag. Al deze methodes worden ook in het Nederlands basisonderwijs gebruikt.

Toetsen

In groep 3 tot en met 8 wordt er twee maal per jaar de CITO toets afgenomen. Met behulp van de Cito-toetsen krijgen we een goed beeld van leestechniek, leestempo, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Groep 2 maakt de Taal voor Kleuters toets aan het einde van het schooljaar.

lezen bij juf Nelleke

Lezen

We besteden veel aandacht aan het lezen. Dit doen we door middel van het bijhouden van een leeslogboek. De bovenbouw werkt met het programma 'Nieuwsbegrip' en we lezen individueel en klassikaal met de kinderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze bibliotheek gevuld is met leuke, interessante en spannende boeken. We doen echter wel een beroep op de ouders om vooral ook thuis voor te lezen of het kind te stimuleren tot zelf lezen.

Wij besteden ook elk jaar ruime aandacht aan de kinderboeken week.

Nederlandse cultuur

Voor de lessen Nederlandse Cultuur maken we gebruik van de methode 'Land in Zicht', samengesteld door de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Bij deze methode worden volledig 'op maat' alle aspecten van de Nederlandse cultuur aangeboden, waarbij er nog veel aandacht besteedt wordt aan de Nederlandse taal.