Bestuur

De Luchtballon heeft als doel het geven van onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan kinderen die Engelstalig onderwijs volgen, affiniteit hebben met Nederland en de Nederlandse taal actief of passief beheersen. Onze school is daarom aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland: www.stichtingnob.nl); het NOB wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de aangesloten scholen; de stichting NOB verorgt de bijbehorende onderwijskundige en bestuurlijke ondersteuning van de aangesloten Nederlande scholen. Onze school werkt volgens een door de Nederlandse Rijksinspectie voor Onderwijs goedgekeurd schoolplan.

Het bestuur van de Luchtballon is verantwoordelijk voor het lange-termijnbeleid, de kwaliteitszorg, de financien en de contacten met de externe instanties (zoals de Nederlandse consulaten en het NOB).

Het huidige bestuur wordt gevormd door Michiel Visscher (voorzitter), Amber Boekhorst (penningmeester), Bente Boekhorst (secretaris) en Ajanthan Anthonypillai (DBS).